Školičky

Restaurace Velká Dobrá (u Kladna). Školička probíhá od 11 do 18 hodin.

Restaurace Velká dobrá zde

Na školičce se naučíme pracovat s duchovní úrovní našeho Bytí, kde se setkáváme se zbloudilými, přivtělenými a příkazovými dušemi, jak u lidí, tak v domech a různých prostorách. Účelem je, aby se účastník naučil s těmito dušemi bezpečně zacházet - odvádět je domů do světla a zároveň poté očistit a zharmonizovat energie u lidí i v domech.