Školičky

Restaurace Velká Dobrá (u Kladna). První část od 10 do 13,30 hodin, druhá část od 14,30 do 18 hodin.

Restaurace Velká dobrá zde.

Seminář je rozdělen do dvou částí.

První částí je postup pro osobní rozvoj v tomto poslání tak, aby se mohli ezoterici rozvíjet a zaměření na správný etický a morální přístup lidí, pracujících na svém životním poslání ezoterickou a duchovní cestou. 

Ve druhé části se budeme věnovat metodám, zaměřeným na propagaci a reklamu, abyste oslovili své potenciální klienty a mohli vyrazit na svou cestu za životním posláním.