Školičky

Kladno. První část od 10 do 13,30 hodin, druhá část od 14,30 do 18 hodin.

Seminář je rozdělen do dvou částí.

První částí je postup pro osobní rozvoj v tomto poslání tak, aby se mohli ezoterici rozvíjet a zaměření na správný etický a morální přístup lidí, pracujících na svém životním poslání ezoterickou a duchovní cestou. 

Ve druhé části se budeme věnovat metodám, zaměřeným na propagaci a reklamu, abyste oslovili své potzenciální klienty a mohli vyrazit na svou cestu za životním posláním.