Školičky

Restaurace Velká Dobrá (u Kladna). První část od 11 do 14 hodin, druhá část od 14,30 do 18 hodin.

Restaurace Velká dobrá zde.

Seminář je rozdělen do dvou částí.

První částí je postup pro osobní rozvoj v tomto poslání tak, aby se mohli ezoterici rozvíjet a zaměření na správný etický a morální přístup lidí, pracujících na svém životním poslání ezoterickou a duchovní cestou. 

Ve druhé části se budeme věnovat metodám, zaměřeným na propagaci a reklamu, abyste oslovili své potenciální klienty a mohli vyrazit na svou cestu za životním posláním.

Restaurace Velká Dobrá (u Kladna). Školička probíhá od 11 do 18 hodin.

Restaurace Velká dobrá zde

Na školičce se naučíme pracovat s duchovní úrovní našeho Bytí, kde se setkáváme se zbloudilými, přivtělenými a příkazovými dušemi, jak u lidí, tak v domech a různých prostorách. Účelem je, aby se účastník naučil s těmito dušemi bezpečně zacházet - odvádět je domů do světla a zároveň poté očistit a zharmonizovat energie u lidí i v domech.