POZITIVNÍ MYŠLENKY VYTVÁŘEJÍ POZITIVNÍ VÝSLEDKY

Situace si žádá povznášejících myšlenek a právě ony jsou těmi magickými přísadami, které hledáš. Třebaže si možná říkáš, že už je Tvoje mysl pozitivně naladěna, archanděl Michael Ti radí, abys očistil/a své myšlenky a názory od veškerých obav či jiných negací, které by mohly brzdit uskutečňování Tvých přání. Michael říká, že můžeš zjistit, jak konstruktivní jsou Tvoje myšlenky, když si uvědomíš, jaké události se ve Tvém životě staly nedávno. Mezi pozitivními myšlenkami a pozitivním výsledkem je totiž přímá souvislost. Archanděl Michael Ti pomůže povznést Tvoje duševní schopnosti na úroveň, která Ti bude plně ku prospěchu, tak, abys s radostí přijímal/a zkušenosti, které k Tobě přijdou.

 

Možné konkrétní významy:
* zvykni si každý den (nebo hodinu) říkat pozitivní afirmace
* čti knihu o pozitivních afirmacích nebo se zúčastni semináře na stejné téma
* neobviňuj sebe ani druhé - místo toho se soustřeď na řešení
* než, aby ses o něco strachoval/a, je lépe se modlit a mít mysl plnou lásky a soucitu

 

Modlitba: "Boží lásko a moudrosti, vyslyš mé volání. Vím, že moje mysl a city jsou trvale navždy spojeny s Tebou. Prosím své Vyšší Já, aby vnímalo lásku a světlo, které jsou v každém člověku a každé situaci."