POŽÁDEJ ARCHANDĚLA MICHAELA O POMOC S DANOU SITUACÍ

Situaci, která se Tě týká, může zlepšit pomoc archanděla Michaela. Tato karta připomíná, že nikdy není pozdě na to, spojit se s anděly, a jejich pomoc okamžitě vše zlepší - včetně toho, že se Ti dostane vnitřního míru, nových nápadů a vhledů.
Michael Ti pomůže geniálním a neočekávaným způsobem, proto buď otevřený/á vůči zázrakům, které mohou nabývat překvapivých forem.

 

Možné konkrétní významy:
* buď si vědom/a toho, že jsi mocný/á - nejsi oběť
* přestaň jakkoli obviňovat sebe nebo druhé
* zaměř se na řešení problémů, nikoliv na problémy samotné
* dovol druhým, aby Ti pomohli
* buď přístupný/á alternativním řešením

 

Modlitba: "Archanděli Michaeli, děkuji Ti za pomoc s (popiš situaci). Prosím, pomoz mi, aby má mysl byla vždy naplněná klidem a vírou."