BUĎ SÁM/SAMA K SOBĚ VLÍDNÝ/Á

Archanděl Michael Tě vede k tomu, aby sis vážil/a své citlivosti - emoční i fyzické. Jsi na sebe příliš tvrdý/á a často si vyčítáš "vady", které však jsou jen ve Tvé představě. Tato karta Ti připomíná, že v záležitostech, se kterými máš co dočinění, jednáš, jak nejlépe umíš. Udělej si proto pauzu, zpomal a buď sám/a na sebe milý/á.

 

Možné konkrétní významy:
* opusť nepřívětivou situaci nebo špatný vztah
* jez zdravěji
* vyhýbej se chemickým látkám ve stravě a svém okolí
* dopřej si více spánku
* najdi si jemnější formu cvičení
* mluv o sobě i o druhých láskyplně
* je třeba si najít čas na zklidnění

 

Modlitba: "Archanděli Michaeli, prosím, veď mě k tomu, abych byl/a k sobě vlídný/á a láskyplný/á ve všech svých myšlenkách, ve všem, co řeknu nebo udělám. Pomoz mi uvědomit si, že si tento soucit zasloužím. Opouštím všechny své pocity viny a přenechávám je Tobě, abych mohl/a zažít trvalý vnitřní mír."