CHRAŇ SE

Tato karta říká, že právě teď velmi citlivě vnímáš energie a emoce. Archanděl Michael Tě chrání jako štít před špatnou energií, je však třeba, abys i Ty tomuto úsilí nějak napomohl/a. Například se vyhni situacím, z nichž je zřejmá zloba anebo konkurenční boj. Vyhýbej se také barům, hospodám a jiným místům, kde dochází ke zneužívání návykových látek, které mohou přitahovat nízké energie. Drž se toho, k čemu přirozeně tíhneš, jako je vyhledávání samoty nebo společnosti vlídných, jemných lidí.

 

Možné konkrétní významy:
* nos na sobě nebo u sebe krystal, který Tě bude chránit, jako například obsidián
* ověř si, zda jsi fyzicky ochráněn, což znamená i to, že máš platné zdravotní pojištění, Tvůj automobil je v dobrém technickém stavu atd.
* buď obezřetný/á v dané situaci nebo vztahu

 

Modlitba: "Archanděli Michaeli, prosím, abys svým mocným štítem chránil mě, ty, které miluji, můj vůz i domov. Zahal nás svým purpurovým světlem, které propustí jen čistou lásku. Prosím, buď stále se mnou a ochraňuj ty, které miluji (jmenuj konkrétní osoby nebo situace)."