BUĎ ŠŤASTNÝ TEĎ HNED

Andělé Tě vyslyšeli a odpovídají na Tvoje modlitby. Namísto toho, abys své štěstí podmiňoval/a událostmi, které se teprve mají stát, můžeš se rozhodnout, že budeš šťastný/á hned teď. Jednou z možností, jak toho dosáhnout, je soustředit se na všechny a všechno, komu nebo čemu za něco vděčíš. Co se Ti v životě daří? Co Ti bylo dáno do vínku, jaké jsou Tvoje silné stránky? To, že sám/a sobě dovolíš zažít radost a potěšení právě nyní, Tě posílí. Měj život ve svých rukou a nedovol, aby vnější okolnosti určovaly, jak se cítíš.

 

Možné konkrétní významy:

* přestaň hrát hru někoho jiného

* očekávej zázrak

* sepiš si vše, za co jsi vděčný

* smýšlej o dané situaci pozitivně

* otevři své srdce lásce

 

Modlitba: "Děkuji Ti, že mi pomáháš otevřít mé srdce radosti, blaženosti a štěstí. Nyní jsem připraven/a vidět ve svém životě všechno to dobré."