NEVINNOST

Archanděl Michael Tě drží v konejšivé náruči a ujišťuje Tě, že ses ničím neprovinil/a. Požádej ho, aby Ti pomohl odpustit sobě samé/mu a zbavit se pocitu viny (což je obtížná emoce, která Ti brání v tom, abys mohl/a zažít pocit vnitřního míru) tím, že řekneš:
"Archanděli Michaeli, děkuji Ti, že mi pomáháš, abych si odpustil/a tohle (uveď konkrétní situaci) i všechno ostatní, co jsem si dával/a za vinu. Prosím, pomoz mi osvobodit mou mysl, tělo i emoce od veškerého sebeobviňování."
Vnímej pocit hlubokého osvobození, zatímco Ti archanděl Michael pomáhá přijmout Tvou skutečnou nevinnost. Tvoje minulé činy nikdy nemohou zpochybnit dokonalé Boží dílo, které Tě vytvořilo, jakožto mocnou, milující a velmi potřebnou bytost světla a lásky.

 

Možné konkrétní významy:
* osoba, na kterou se ptáš, se ničím neprovinila
* očisti se nebo detoxikuj svůj organismus
* můžeš plně důvěřovat záležitosti, na kterou se ptáš
* u druhých lidí se zaměř na jejich dobré stránky namísto jejich chyb

 

Modlitba: "Dobrý Bože a andělé, děkuji Vám, že mi pomáháte uvědomit si, že všechna Vaše čistá láska a světlo se odráží ve mně i v ostatních. Pomozte mi přijmout moji nevinnost, která je mi dána Bohem, tak abych mohl/a zažít pocit klidu a pokoje."