SEBEÚCTA

Archanděl Michael Ti pomáhá najít štěstí, zdraví a hojnost, které hledáš, tím, že Ti radí, abys respektova/a a miloval/a samu sebe. Některé aspekty záležitosti, na kterou se ptáš, vykazují znaky nefunkčnosti, což může nepříznivě ovlivnit Tvou sebeúctu. Tato karta říká, že je na čase ctít sebe sama, i v případě, že ostatní se k Tobě nechovají pěkně. Zasloužíš si respekt sebe sama i ostatních, neboť jsi milovaným dítětem Božím (stejně jako všichni ostatní podle duchovní pravdy).

 

Možné konkrétní významy:
* poraď se ohledně budování sebeúcty
* opusť situaci, ve které se s Tebou hrubě zachází
* přestaň dělat věci, o nichž zcela jasně nevíš, že nejsou zdravé nebo Tobě prospěšné, protože pocit viny nahlodává respekt vůči sobě samému
* trvej na tom, aby se k Tobě ostatní chovali s úctou

 

Modlitba: "Milý Bože a andělé, děkuji Vám, že mi pomáháte vidět sebe sama tak, jak mě vidíte Vy - očima lásky. Děkuji Vám, že mě ctíte a respektujete. Prosím, pomozte mi, abych totéž dokázal/a já vůči sobě, a dodejte mi odvahu postavit se za sebe sama. Prosím Vás o ochranu ve všech svých vztazích, abych byl/a obklopen/a milujícími a laskavými lidmi."