TOHLE JE TVŮJ ŽIVOTNÍ ÚKOL

Archanděl Michael slyšel Tvoje modlitby a vede Tě tím směrem, pro který ses narodil. Už máš představu o své životní dráze, která Ti přinese radost, vzrušení, příležitost pomoci a finanční jistotu: tyto myšlenky jsou ukazateli Tvého životního úkolu. Smyslem Tvého života je práce, která Tobě i ostatním přináší radost.
Tato karta je potvrzením, že povolání, o němž sníš, je opravdu Tvým životním posláním. Vesmír Ti proto poskytne podporu a otevře Ti dveře. S důvěrou kráčej dál!

 

Možné konkrétní významy:
* Tvoje současná situace Ti ukazuje, jaké další kroky máš na své cestě podniknout - řiď se svými pravdivými pocity
* andělé dohlížejí na Tvoje finance i obchodní záležitosti

 

Modlitba: "Archanděli Michaeli, Ty znáš podrobnosti mého Božího poslání a já Tě prosím, abys mi pomohl být v souladu s mým cílem. Prosím, ukaž mi jasně, co mám dělat, abych podnikl/a ty nejlepší kroky k plné manifestaci své nádherné a smysluplné práce."