JE NA ČASE OPUSTIT NEZDRAVOU SITUACI

Archanděl Michael vyslyšel Tvoje prosby o pomoc a prostřednictvím této karty k Tobě přichází jeho odpověď: "Odejdi!"
Příliš dlouho jsi setrvával/a ve škodlivé situaci a čas a energie, které jsi do ní investoval/a, nepřinášejí zdravé výsledky. Tato zkušenost Tobě ani nikomu jinému nic dobrého nepřinese. Nemusíš setrvávat v negativitě. Odejdi bez váhání a pocitu viny. Andělé Ti pomohou tím, že zajistí, aby Tvůj odchod byl co možná nejurovnanější, a archanděl Michael Tě přitom bude chránit. Nech se celou dobu vést svým vnitřním hlasem, a změna proběhne bez problémů.

 

Možné konkrétní významy:
* změň zaměstnání
* vyčisti své tělo od alkoholu, cigaret nebo jiných návykových látek
* vyhledej psychoterapeuta pro partnerské otázky
* upřímně si promluv s člověkem, s nímž máš problémy
* jez zdravěji
* požádej ještě někoho dalšího o odborný lékařský posudek
* rozvod konzultuj s advokátem
* přestěhuj se
* ujisti se, že prostředí, ve kterém se pohybuješ, je prosté chemických látek a toxinů

 

Modlitba: "Archanděli Michaeli, na jaké věci ve svém životě se mám nyní více zaměřit? Děkuji Ti, že mi pomáháš slyšet Tvé odpovědi a že mi dodáváš odvahu provést zdravé změny v mém životě."