MĚJ DŮVĚRU V SEBE SAMA

Tato karta slouží jako talisman, který Ti má zvednout sebedůvěru. Archanděl Michael se Tě snaží ujistit, že máš sílu, moc i schopnosti, které jsou cenné pro Boží plán míru. Michael Tě chrání a Ty záříš jasným světlem. Naslouchej své intuici a jednej s jistotou.
Co se týče vztahů k ostatním, Tvoje sebevědomí k Tobě přitáhne ty správné lidi. Zároveň vyvolá respekt u druhých. Každý večer před spaním požádej archanděla Michaela, aby Ti pomohl zvednout Tvé sebevědomí. Ráno se pak probudíš s pocitem lásky a soucitu vůči sobě i ostatním.

 

Možné konkrétní významy:
* důvěřuj svým plánům a myšlenkám
* nalaď se na svoji intuici, neboť míří přesně k cíli
* důvěřuj osobě, na kterou se ptáš
* věř, že jsi na správné cestě
* věz, že Tvoje finanční i ostatní potřeby budou naplněny nyní i v budoucnu

 

Modlitba: "Archanděli Michaeli, prosím, propůjč mi svoji odvahu a statečnost. Pomoz mi uvědomit si, že jsem v jednotě se vším Božským: moudrostí, silou, láskou, tvůrčími schopnostmi, hojností a zdravím. Dovol, ať v sobě cítím důvěru a pokoj v každé situaci."