ZAPOJ SVOU FANTAZII... A UVIDÍŠ ODPOVĚĎ

Andělé Tě vedou a odpovídají na Tvoje modlitby, přesto se jejich poselství mohou zdát zvláštní a nečekaná. Budeš proto muset zapojit fantazii, abys jim porozuměl/a. Odlož předsudky či staré domněnky o tom, co se nestane nebo nemůže stát. Andělé mají nevyčerpatelné zdroje a připravili pro Tebe řešení, které jsi schopen/schopna vidět, pokud věříš, že možné je všechno.

 

Možné konkrétní významy:
* posaď se, vezmi tužku a papír a začni brainstorming (zapisování spontánních úvah, aniž bychom je hned hodnotili)
* rozvíjej svou myšlenku, bez ohledu na to, jak moc vzdálená realitě se může stát
* Tvoje myšlenky jsou odpovědí na Tvé modlitby
* máš plnou podporu ve chvíli, kdy jdeš za svými sny
* vytvoř seznam všeho, o čem si myslíš, že se to nemůže stát nebo nestane, a pak ho spal, abys tím vyjádřil/a, že se Tvoje mysl otevírá všem možnostem
* věz, že si zasloužíš, aby se Ti dostalo nebeského vedení a darů z nebes

 

Modlitba: "Milý Bože, děkuji Ti, že mi poskytuješ moudrost a tvůrčí schopnosti vidět Tvé zázraky jiným a nečekaným způsobem. S vděčností a laskavostí přijímám Tvou pomoc při (popiš situaci) a vážím si jí."