VĚČNÁ LÁSKA

Vytáhl/a sis tuto kartu, protože Ti v tuto chvíli někdo posílá lásku. První osoba, na kterou pomyslíš, je tou, která právě myslí s láskou na Tebe. Možná jsi měl/a obavy ohledně nějakého vztahu a tato karta představuje ujištění archanděla Michaela, že všechno je v pořádku. Andělé dohlížejí na toho, koho máš rád/a, a pomáhají Ti ve Tvých vztazích.

 

Možné konkrétní významy:
* potkáš spřízněnou duši
* milovaná osoba v nebi Ti posílá zprávu: "Miluji Tě."
* Bůh i andělé Tě velmi milují
* věz, že jsi hoden/hodna lásky, i když se k Tobě někdo nechová zrovna láskyplně
* do Tvého života se vrátí Tvoje bývalá láska

 

Modlitba: "Pomoz mi vnímat všechnu lásku, která mě obklopuje, abych se cítil/a v bezpečí, když lásku dostávám, vyjadřuji i dávám."