V TÉTO SITUACI POMŮŽE MODLITBA

Archanděl Michael Ti připomíná, že modlitba zlepšuje každou situaci, zatímco strach způsobuje přesný opak. Modlitba umožňuje Bohu a andělům, aby Ti nabídli pomoc, neboť oni sami nemohou udělat nic proti Tvé svobodné vůli. Mohou zasáhnout jen s Tvým souhlasem a na Tvou žádost, kterou je právě modlitba.
Přestože se odpověď na Tvé modlitby může lišit od Tvého očekávání, buď si jist/a, že Tě nebesa slyší. Boží mysl zná to nejlepší řešení pro každého, koho se záležitost týká.
Tvým úkolem je proto požádat o pomoc a pak následovat vedení, tak, jak Ti bylo dáno. Bůh a andělé sami najdou způsob, jakým odpoví na Tvoje modlitby, který je většinou tak důmyslný, že překračuje možnosti lidského chápání.

 

Možné konkrétní významy:
* připoj se k nějaké skupině, která provádí modlitby - čím více modlících se, tím lépe!
* strach a obavy přenech Bohu a andělům
* důvěřuj, neboť je k důvěře dobrý důvod
* buď otevřen/a řešením, která se mohou lišit od Tvých očekávání

 

Modlitba: "Milý Bože, archanděli Michaeli (a kdokoliv jiný, k němuž se modlíš), prosím Vás o Boží zásah (popiš situaci). S vděčností a laskavostí vítám Vaši pomoc, důvěřuji Vašemu vedení a řídím se jím. Potřebuji, aby se stal zázrak, a prosím, abyste ho rychle seslali ke mně a na tuto situaci. Děkuji, amen."