TY I TVOJI BLÍZCÍ JSTE V BEZPEČÍ

Archanděl Michael i ostatní andělé chrání Tebe i všechny, které máš rád/a, včetně Tvé rodiny a přátel, které máš v nebi. Tato karta znamená, že můžeš být klidný/á, s vědomím, že archanděl se stará o jednotlivé záležitosti a poskytuje bezpečí Tobě i Tvým blízkým za každých okolností.

 

Možné konkrétní významy:
* své starosti a obavy přenech Bohu a andělům
* o Tvoje finanční potřeby je postaráno
* Tvoje podnikání je zabezpečené
* je bezpečné cestovat
* osoba v nebi, kterou miluješ, je šťastná a posílá Ti pozdrav
* pamatuj, že obavy představují určitou formou modlitby, a proto se modli jen za to, po čem toužíš

 

Modlitba: "Dobrý Bože a archanděli Michaeli, děkuji Vám, že dohlížíte na mě a na ty, které miluji (uveďte osoby). Prosím, pomozte mi pociťovat mír a bezpečí, naplňte mě důvěrou, abych se mohl/a soustředit na své priority a užíval/a si zdravý, šťastný život."