VYSTUP Z TÉTO SITUACE

Do nějaké situace ses zapletl/a do té míry, že už ji nedokážeš vnímat objektivně. Tato karta říká, že je na čase, abys o krok ustoupil/a, a mohl/a se tak podívat na celou věc z nadhledu. Archanděl Michael Tě žádá, aby ses oprostil/a od emocí, které Tě obklopují, a pomůže Ti v tom. Michael Ti také bude průvodcem při odosobnění této zkušenosti, tak, aby ses necítil/a uražen/a něčím chováním. Díky tomu nebudeš mít potřebu zaujímat obranný postoj - namísto toho budou Tvoje reakce laskavé a moudré.
Dopřej si sám/sama sobě oddechový čas, stranou od lidí, kterých se záležitost týká. Není třeba znát řešení hned, neboť o detaily se postarají andělé. Pro Tebe je důležité dosáhnout vnitřního míru, který Tě povede k novým a prospěšným poznáním.

 

Možné konkrétní významy:
* nezasahuj do sporů druhých - ať si je vyřeší sami
* buď soucitný/á, aniž bys na sebe bral/a břímě někoho jiného
* požádej archanděla Michaela, aby pročistil Tvoji energii
* je na čase opustit nezdravou situaci nebo vztah

 

Modlitba: "Archanděli Michaeli, prosím přesekni svým ohnivým mečem všechny vazby na strach a napětí, abych si mohl/a plně uvědomit, že já i daná záležitost jsme obklopeni klidem a mírem."