SOUSTŘEĎ SE NA BOŽSKÉ A DOKONALÉ ZDRAVÍ

Archanděl Michael říká, že klíčem ke zdraví je zaměřit se na tělesnou i duševní pohodu namísto nemoci nebo zranění. Vytáhl/a sis tuto kartu, protože Ti připomíná, aby ses stále soustředil/a na svá přání - a nikoliv na strach. Tvoje tělo okamžitě reaguje na lásku nebo strach, proto si v této situaci zvol tu první možnost. Zalij vřelým citem a požehnáním každou buňku svého těla. V duchu si představuj a předpokládej dokonalé zdraví u sebe i u všech ostatních. Mluv o sobě a svých blízkých ve smyslu dokonalého zdraví, s ujištěním, že všechno je dobré.

 

Možné konkrétní významy:
* zaznamenáš zlepšení svého zdravotního stavu
* pokud jde o zdraví a léčení, řiď se svou vlastní intuicí
* součástí Tvého životního úkolu je léčení
* učiň pozitivní změny ve svém způsobu života
* používej povzbuzující afirmace, zejména co se týče zdraví
* požádej ještě někoho dalšího o odborný lékařský posudek

 

Modlitba: "Bože a archanděli Michaeli, děkuji Vám, že mi neustále připomínáte, abych se soustředil/a na dokonalé zdraví, a že směřujete mé činy ke zlepšování mé tělesné i duševní pohody."