SPOLEHNI SE NA POMOC BOHA A ANDĚLŮ

Jsi silný a nezávislý člověk, přesto jsou chvíle, kdy každý potřebuje pomoc, a u Tebe je to právě teď. Tato karta Ti ukazuje, abys danou záležitost zcela ponechal/a Bohu a andělům. Pokud se jí budeš snažit vyřešit sám/sama, zavalíš se zbytečnými starostmi, které Ti brání pocítit, že řešení máš po ruce. Pokud dovolíš druhým, aby Ti pomohli a podrželi Tě, posílí Tě to!

 

Možné konkrétní významy:
* sjednej si pomoc
* dovol ostatním, aby Tě podpořili, pokud Ti to nabídnou
* požádej rodinu a přátele o pomoc
* vyhledej radu odborníka, abys mohl/a otevřeně mluvit o svých pocitech a mohl/a si je uspořádat

 

Modlitba: "Milý Bože a andělé, teď a tady Vám celé odevzdávám (stručně popište situaci). Ustupuji z cesty, aby Boží zázraky mohly prozářit všechny zúčastněné a všechno, co s tím souvisí."