Afirmace

Afirmace je pozitivní programové přísloví, které přeprogramovává nesprávné negativní programy a ruší jejich účinek, působící v našem životě. Nesprávným programem se rozumí program, který nám přitahuje do života nesprávné věci - nemoci, chudobu, osamělost atd. Jsou to jakési vzorce nebo programy, které nám byly vkládány rodinou, společností a okolím v průběhu života, nebo to také mohou být nesprávná přesvědčení, která nám taktéž byly vkládány během života. Některé programy si také způsobujeme sami nebo je takzvaně přetiskneme do vlastního podvědomí od někoho jiného.

"Těším se dokonalému zdraví, cítím se vitální, plná/ý životní síly
a denně přijímám životadárnou energii."

"Přijímám se bezpodmínečnou láskou taková/ý, jaká/ý jsem.
Jsem dokonalá boží bytost a jsem v bezpečí."

"Moje energetická centra se otevírají, moje schopnost uvědomovat si
a pracovat s dříve neviditelnými a neviděnými energiemi roste."