Články

S láskou Vás zvu k poslechu rozhovoru, který se mnou dělal pan Zahrádka, vydávající internetový i tištěný časopis "Ve hvězdách".

Součástí je živé andělské poselství pro nás. Děkuji.


Poselství zde.

 

S úctou a láskou Hanka

MODLITBA BYTOSTÍ SVĚTLA K NÁM - LIDEM

Milované lidské bytosti, promlouváme k Vám a všemu živému na Zemi, spolu s připojenou energií archanděla Rafaela, Zadkiela, Metatrona a Uriela, s připojením Panny Marie. To, co postihlo Vaši planetu, není proto, abychom Vás trestali, nýbrž proto, abychom Vás probudili. Dávno bylo dojednáno s Vašimi dušemi, s Vámi se všemi, kdo jste se inkarnovali na Vaši Zemi a žijete i umíráte tady a teď, velkým plánem Nejvyšší moci. Byli jste vybráni a sami jste v souladu s tímto rozhodnutím, abyste přinesli uzdravení, mír a rovnováhu za mnoho Vašich generací, kterými Vaše duše taktéž postupně procházely.

Všechny Vás srdečně zdravím. Někteří víte, že spolupracuji s andělskou říší a mým posláním je vést druhé k tomu, aby svůj život proměnili do lásky, radosti a naplnění. Zde ale není mým hlavním úkolem psát o sobě. Mým úkolem je předat naléhavý vzkaz Vašich strážných andělů Vám, respektive, každému z Vás. Můžete samozřejmě tento vzkaz předávat dál, ale prosím o zachování autorství.

Nejprve vysvětlím, proč mám toto celé pojmout jako „vzkaz“ a ne jako „poselství“. Je to proto, že vzkaz zní naléhavěji a osobněji, a úmyslem je pochopení této naléhavosti.

Už nějaký den se mi v mysli tvoří informace k vývoji současné situace. Je to dlouhé, ale jak to přišlo, tak předávám a děkuji každému, kdo to zvládne dočíst do konce.

I v situaci, ve které nyní všichni žijeme, se jasně projevují fáze, vývoj, tempo a správný čas.
Současný stav sice skončí jako kouzelným proutkem, ale ve správný čas. Co je tím myšleno? Že nic se neděje náhodou a i tato celá situace má své hlubší důvody. Toto je ovšem vhled pouze z duchovní úrovně. Správným časem bude to, až pochopíme, co se skutečně máme naučit. Proto vše vždy běží ve fázích, v řádu a ve svém tempu. Neskončí to dříve, než nám dojde, o co vlastně jde. První fáze je nejhorší a nejtěžší a tu právě dokončujeme, pomalu vstupujeme do fáze druhé.

Takže, jak probíhá tento vývoj, o jaké duchovní fáze jde?

Ráda bych tento článek tentokrát věnovala našim domácím mazlíčkům a čtyřnohým milovaným dušičkám. Jedná se o naše 3 kočičky, všem bylo letos 18 let. Zvláštní na tom všem je, že nás všechny tyto tři 18-leté kočičky opustily. Ano, jedná se "jen" o zvířata, ale pro nás to jsou naši přátelé, léčitelky, terapeutky, radosti, požehnání, jako každá živá bytost. Kdo to má podobně, ví, že jsou to členové naší rodiny a domácnosti.
Rozhodla jsem se tedy pro jejich památku vytvořit tento příspěvek, jako poděkování a vděčnost za to, že si nás vybraly.
Jak jsem již uvedla, všem třem kočičkám bylo letos 18 let.