Články

Všechny Vás srdečně zdravím. Někteří víte, že spolupracuji s andělskou říší a mým posláním je vést druhé k tomu, aby svůj život proměnili do lásky, radosti a naplnění. Zde ale není mým hlavním úkolem psát o sobě. Mým úkolem je předat naléhavý vzkaz Vašich strážných andělů Vám, respektive, každému z Vás. Můžete samozřejmě tento vzkaz předávat dál, ale prosím o zachování autorství.

Nejprve vysvětlím, proč mám toto celé pojmout jako „vzkaz“ a ne jako „poselství“. Je to proto, že vzkaz zní naléhavěji a osobněji, a úmyslem je pochopení této naléhavosti.

Většina lidí v dnešní chaotické době nevlídnosti a věčných vnitřních bojů a strachů začínají věřit v jakousi nebeskou pomoc a podporu, doufají v ni a prosí o ni. V hloubi duše každý někdy přemýšlí o tom, zda má nějakého svého strážného anděla?

Jelikož už se nějakou dobu zabývám svým životním posláním, ve kterém jsem se našla, a díky kterému se mi výrazně změnil celý můj život, nemohu toto téma nechat jen tak bez povšimnutí.

Životním posláním je vlastně dar, se kterým se obvykle narodíme. Mít možnost vykonávat činnost, aktivitu nebo práci, která nás naplňuje, nosí nám radost a je ku prospěchu nám a ostatním, je v podstatě životní poslání.

Každému z nás proudí hlavou mnoho různých myšlenek. Některé jsou příjemné, jiné spíše bolavé, nepříjemné. Mají mnoho podob. Málokdo z nás ovšem ví, že právě myšlenky vytváří situace a události, které nás potkávají, a se kterými se potýkáme v každodenním životě.

LÁSKA jako jedno z týdenních témat blogu. Téma, které je mi blízké a tak k němu píši několik vět.

Láska je přece ta nejhezčí energie na světě. Bohužel mnoho lidí nazývá Láskou sex..

Láska je energie, která je všude kolem nás a mnoho lidí se jí vzdává už jen tím, že nemají rádi samu sebe.