Články

Každý z nás potřebujeme, třeba jen občas, malý nebo velký zázrak. Nějaký vyžaduje určité prostředky, věci nebo finance, jiný jen „štěstí“ a pomoc, odkudsi „shora“. Na některá dokážeme dosáhnout, jiná jsou mimo náš dosah. Někdy si ho přejeme pro sebe, jindy pro druhé.

Povím Vám tajemství… :-)
Každý den, kdy se ráno probudíme, vstaneme, můžeme si udělat dobrou snídani, kávu, čaj, umýt se, obléknout se… a potom každý to své… je ZÁZRAK. Dokonce i tehdy, kdy máš pocit, že život nemá žádný smysl, a že není proč žít a proč vstát. Vždycky je. Nikdy totiž nevíš, co všechno Ti Tvůj den přinese. A věř nebo ne, Ty jsi ten, kdo to může ovlivnit. Jak? Svými myšlenkami, rozhodnutími, přáními, postojem. Kdysi mi někdo řekl krásnou větu, kterou si můžeme každý den po probuzení připomenout:

„Dovoluji tomuto dni, aby byl mým nejlepším v životě.“

PŘEDMLUVA A OSNOVA

Jak si knihu pořídit? OBJEDNÁNÍ A INFORMACE 

 

PŘEDMLUVA

Malé poselství andělů tobě:
„Není důležité, jestli v nás věříš, protože my věříme v tebe.“ 

Ke psaní této knihy jsem se připravovala poměrně dlouhou dobu, dá se říci, že několik let. Čekala jsem, až nadejde ten správný čas, uspořádám všechny materiály, myšlenky a dostanu vedení „shora“, jak toto vše zkombinovat tak, aby vám přinesla tu správnou inspiraci, které zároveň porozumíte. Knihu píšu pro každou bytost, která by ráda proměnila svůj život do radosti, lásky a hojnosti. Proto se omlouvám, ale budu hovořit k „tobě“, protože mám pocit, že se určitou částí a kouskem vzájemně dotkneme našich životů. Během psaní odkryji určité části svého života, čímž vnáším kousek sebe sama i tobě. Ty možná přijmeš a využiješ možnost, kterou ti mohu skrze tuto knihu předat. Vše, co ti zde předávám, je vytvořeno mými vlastními zkušenostmi, zkouškami, osobním vývojem a vše je doplněno životními příběhy lidí, se kterými téměř denně pracuji.

MODLITBA BYTOSTÍ SVĚTLA K NÁM - LIDEM

Milované lidské bytosti, promlouváme k Vám a všemu živému na Zemi, spolu s připojenou energií archanděla Rafaela, Zadkiela, Metatrona a Uriela, s připojením Panny Marie. To, co postihlo Vaši planetu, není proto, abychom Vás trestali, nýbrž proto, abychom Vás probudili. Dávno bylo dojednáno s Vašimi dušemi, s Vámi se všemi, kdo jste se inkarnovali na Vaši Zemi a žijete i umíráte tady a teď, velkým plánem Nejvyšší moci. Byli jste vybráni a sami jste v souladu s tímto rozhodnutím, abyste přinesli uzdravení, mír a rovnováhu za mnoho Vašich generací, kterými Vaše duše taktéž postupně procházely.

S láskou Vás zvu k poslechu rozhovoru, který se mnou dělal pan Zahrádka, vydávající internetový i tištěný časopis "Ve hvězdách".

Součástí je živé andělské poselství pro nás. Děkuji.


Poselství zde.

 

S úctou a láskou Hanka

Už nějaký den se mi v mysli tvoří informace k vývoji současné situace. Je to dlouhé, ale jak to přišlo, tak předávám a děkuji každému, kdo to zvládne dočíst do konce.

I v situaci, ve které nyní všichni žijeme, se jasně projevují fáze, vývoj, tempo a správný čas.
Současný stav sice skončí jako kouzelným proutkem, ale ve správný čas. Co je tím myšleno? Že nic se neděje náhodou a i tato celá situace má své hlubší důvody. Toto je ovšem vhled pouze z duchovní úrovně. Správným časem bude to, až pochopíme, co se skutečně máme naučit. Proto vše vždy běží ve fázích, v řádu a ve svém tempu. Neskončí to dříve, než nám dojde, o co vlastně jde. První fáze je nejhorší a nejtěžší a tu právě dokončujeme, pomalu vstupujeme do fáze druhé.

Takže, jak probíhá tento vývoj, o jaké duchovní fáze jde?