Modlitby

Zde najdete mnoho typů modliteb.

Oslovení můžete použít Vám blízké, například:
"Milý, drahý, nejdražší, všemocný (jakékoli přídavné jméno) Bože, vesmíre, prozřetelnosti, anděli (případně jeho jméno), andělé, víly...." atd.
Není nutné, abyste se modlitbu učili přesně a doslova. Můžete si ji upravit tak, aby se Vám dobře předříkávala.

"Božský stvořiteli, otče, matko, synu v jednotě.
Pokud jsme se já, celá moje rodina i příbuzenstvo
a všichni mí předkové v myšlenkách, slovech, skutcích

"Drahý Bože,
vím, že jsi mě stvořil jako svůj dokonalý obraz.
Prosím Tebe, Ducha svatého a Archanděla Rafaela,