1 kniha - cena nyní 349 korun + 99 korun poštovné, celkem 448 korun / 28 euro
2 knihy - cena nyní 619 korun + 129 korun poštovné, celkem 748 korun / 39 euro
3 knihy - cena nyní 959 korun + 129 korun poštovné, celkem 1 088 korun / 52 euro
Poštovné zahrnuje také balící materiál a odvoz, děkuji za pochopení. Platba výdajů do zahraničí je vyšší, jelikož i služba odeslání je dražší.

REFERENCE ke knize ZDE.

Kniha je koncipována tak, aby Vás stále doprovázela, a mohli jste ji mít při sobě dle potřeby :-) Najdete v ní konkrétní metody:
* jak si najít životní lásku
* jak si vytvořit naplňující práci
* jak si vytvořit láskyplný domov
* jak uzdravit vztahy
* jak se zbavit manipulace
* meditace
* možnosti, jak své anděly žádat o pomoc
... a mnoho dalšího :-)

Jak si knihu objednat ZDE.

PŘEDMLUVA

Malé poselství andělů tobě: „Není důležité, jestli v nás věříš, protože my věříme v tebe.“

Ke psaní této knihy jsem se připravovala poměrně dlouhou dobu, dá se říci, že několik let. Čekala jsem, až nadejde ten správný čas, uspořádám všechny materiály, myšlenky a dostanu vedení „shora“, jak toto vše zkombinovat tak, aby vám přinesla tu správnou inspiraci, které zároveň porozumíte. Knihu píšu pro každou bytost, která by ráda proměnila svůj život do radosti, lásky a hojnosti. Proto se omlouvám, ale budu hovořit k „tobě“, protože mám pocit, že se určitou částí a kouskem vzájemně dotkneme našich životů. Během psaní odkryji určité části svého života, čímž vnáším kousek sebe sama i tobě. Ty možná přijmeš a využiješ možnost, kterou ti mohu skrze tuto knihu předat. Vše, co ti zde předávám, je vytvořeno mými vlastními zkušenostmi, zkouškami, osobním vývojem a vše je doplněno životními příběhy lidí, se kterými téměř denně pracuji.Ačkoliv je tato kniha praktickým průvodcem, rádcem a pomocníkem, je doprovázena mou vnitřní intuicí a vedením, které pocházejí z andělské říše, z našeho Nebeského Domova. Moje víra v Boha není nábožensky vedená, ale věřím svým způsobem, jako mnoho jiných lidí a celý můj život doprovázejí zástupci Boha, bytosti Světla z andělské říše. Ty průběžně zmiňuji a jsou součástí celé této knihy. Je koncipována tak, že propojuje naše běžné realistické, materiální a praktické životní osudy a příběhy s andělskou péčí, láskou a vedením. Její podoba je vytvořena tak, aby byla pevná, dlouho vydržela, a abys ji mohl brát všude sebou a vešla se do každé tašky. Žijeme pozemský život s dotekem duchovní podpory a nadhledu. Obě úrovně jsou intuitivně a láskyplně propojeny tak, aby je dobře pochopil člověk pragmatický i duchovně otevřený, a aby mu dávaly smysl. Na konci knihy uvádím přímý vzkaz andělů TOBĚ, který mi kdysi přišel jako jasné poselství. U článků a kroků najdeš možné žádosti svým andělům, které můžeš využít, přizpůsobit si je nebo vytvořit podle svého. O andělech a bytostech Světla plánuji napsat jinou knihu, ale i v této najdeš mnoho andělské energie a inspirace. Knihu můžeš vnímat jako učebnici pro svůj život i vnitřní osobní růst. Doporučuji ti pořídit si hezký sešit, který tě bude doprovázet, budeš si do něho zapisovat své nápady, plány, inspirace, myšlenky, které tě napadnou během pročítání, ale také s ním budeš pracovat. Může být tvým milým kolegou, inspirací a pomocníkem na cestě proměny tvého života. Najdeš zde jasné konkrétní postupy a metody, které si můžeš podle sebe, své intuice a přání, využívat, upravovat, a které můžeš okamžitě aplikovat ve svém životě. Tyto metody vznikaly během mého osobního života, situací a zkušeností, kterými jsem sama procházela. Některé přišly intuitivně, na některé mě přivedli jiní lidé. Možná jsou podobné běžným terapeutickým technikám, protože princip je stále všude stejný.

Je mnoho krásných knih od výjimečných a skvělých autorů, a každého oslovuje jiný způsob. Často se však setkávám s tím, že lidé mají sice mnoho možností, inspirace, vedení, informací, ale mnohdy nevědí, jak začít, co upřednostnit, nedokážou si najít cestu, co vlastně konkrétně dělat, na co se zaměřit. Tato kniha může být průvodcem mezi těmito všemi informacemi, aby ses mohl zorientovat a vytvořit si tak smysluplný směr. Snažila jsem se vytvořit celou koncepci tak, aby byla jasná, stručná, a zároveň přinesla i mnohá uvědomění. Mým životním posláním je pomoci lidem pojmenovat danou situaci nebo stav, ukázat cestu, nasměrovat je. Pracuji s andělskými kartami, jež jsou spojením mezi mnou, mým vedením, anděly a dotyčným člověkem. Jsem s anděly domluvena, že ke mně vedou každého, komu mohou skrze mou práci pomoci. Problém nebo situaci pojmenuji, vytvořím skrze poselství andělů náhled a přidám kroky, jak lze na čem pracovat. Celou tuto cestu vedou andělé a do dané situace již vnáší světlo a pomoc ve chvíli, kdy mě někdo osloví. Mou další činností, při které pracuji s kyvadlem skrze Vyšší Já, Matku Zemi a Nebesa, je duchovní terapie skrze metodu SRT (Spiritual Response Therapy), při které člověku jeho duši očistím, odblokuji od všech omezujících a blokujících energií na úrovni všech prožitých životů, období mezi životy, života současného. Očistím také energie z oblastí, které běžně žijeme. Duši nejprve očistím, potom probíhá samotné odblokování, a nakonec vytvořím harmonizaci, ochranu a spojení s Matkou Zemí. O této metodě mě informoval už můj tatínek před mnoha lety, když studoval léčitelství. Později mě v ní rozvinul autor této metody Robert E. Detzler. V rámci duchovního očištění také čistím a osvobozuji duše zbloudilé a přivtělené kolem nás, v nás, v různých prostorách a domovech. Odstraňuji kletby, harmonizuji energetické centrum a vytvářím ochranu. Svou práci propojuji s principy psychologie a psychologických procesů. Pořádám školičky na výklady karet, osvobození duší, meditace a různé přednášky. Mé články jsou k dispozici také v časopise „Ve hvězdách“ od konce roku 2018. V současné době se zaměřuji na psaní knih, tato je má první a bude jistě dobrým pomocníkem.

Ve svém životě jsem prošla mnoho různých zkušeností, bolestí a lekcí. Mezi mé první průvodce a učitele patří nádherné čisté bytosti – koně. Svého času jsem pravidelně jezdila k přátelům Lence a Mirkovi, kteří dodnes pečují o koně. Tehdy měli jedenáct koní, kteří prošli velmi bolestnými a těžkými životy, byli týraní psychicky i fyzicky. U Lenky a Mirka dostali lásku, domov, naději a nový život. Aniž bych věděla, že je to možné, automaticky jsem s nimi komunikovala a vzájemně jsme se „léčili“. O této cestě plánuji napsat knihu, jelikož jsem s nimi zažila mnoho krásných mystických prožitků. Bylo to poprvé, co jsem cítila pocit Domova v srdci. I tam jsem pracovala s lidmi, kteří měli svá trápení, bolesti a vše přicházelo samo, spontánně a intuitivně. I tito lidé jsou součástí mého vývoje. Leničko a Mirku – DĚKUJI!

Můj život je jedna velká lekce. Průběžně se o některých cestách zmíním, jelikož mi pomohly vytvořit metody, o kterých je celá tato kniha. Mohu tak lidem ukázat, že vždy lze najít cestu, rozhodnout se a jít dál. Cesta vede vždy. Dokonce i tehdy, kdy nám to přijde nemožné.

K článkům připojuji možnosti, jak žádat anděly a bytosti Světla o pomoc. Můžeš žádat Boha, Matku Zemi, archanděly, anděly, bohyni Isis, to je na tobě. Já používám nejčastěji formulku:
„Milovaní andělé, archandělé, Matko Země a příslušné bytosti Světla…“ Je na tobě, jak si to utvoříš. Nemusí to být nijak složité ani extra formulované. V podstatě stačí i toto: „Prosím/žádám o pomoc, radu, vedení, odpovědi… nevím si rady. Děkuji. Amen.“

Doporučuji žádat písemně. Můžeš si pořídit hezký sešit, kam své žádosti budeš psát. Já mám sešit, ve kterém píšu andělům i dopisy. Můžeš si vytvořit krabičku, kam své žádosti vložíš na papírku. Tu mám také. Nazývám jí „Andělská pošta“. Vkládám do ní jasné žádosti své i jiných lidí. Dělám to už léta a vždy to dopadne vše tak, jak má. Žádost tak odevzdám a nechám to být – děj se vůle Boží. Plně věřím, že všechno je a bude tak, jak má. Jaký způsob nebo rituál si zvolíš a vytvoříš, je na tobě. Andělskou říši do své knihy zahrnuji proto, že mě denně doprovází, vede a je každodenní součástí mého života, mě samotné i mého poslání.  

Závěrem bych ráda zmínila přísloví Paula Coelha, které je doplněno mým klientem a přítelem Kamilem:

„Když něco doopravdy chceš, celý Vesmír se spojí, abys toho dosáhl.“ Paolo Coelho

„… Ale musíš zvednout zadek a něco pro to udělat, aneb i malý pokrok je stále pokrok.“ Kamil Votruba  

„Ať věříte čemukoliv, důležité je uvědomění toho, že máte obrovskou vnitřní sílu na to, dokázat cokoliv. Cokoliv Vás napadne, teď neřeším optimistické nebo záporné, takto to člověk hodnotí a pojmenuje zpětně, až na základě vyhodnocení dané situace. Vše je neutrální, prostě cokoliv. Myšlenky, slova a rozhodnutí, mají neuvěřitelnou energii, kterou jim dáváte. Energii, která určí, co si do života přitáhnete a jaký impuls vyšlete do prostoru. Následně po jasném rozhodnutí, dáte vědomě či nevědomě signál, a to je ten moment, kdy se vše začne přeskupovat do té reality, kterou jste si vytvořili sami. Nikdo jiný než Vy, nikdo jiný nemá tu vnitřní sílu toho dosáhnout. Proto si představujte, sněte, přemýšlejte, rozhodujte, a pak zvedněte ten Váš krásný zadek a něco pro to udělejte. Ať se Vám plní Vaše sny.“ Kamil

OSNOVA

Věnování a poděkování
Slovo (o) autorce
Předmluva
Strach a víra

I. Jak začít – základní kroky
Přijetí
Rozhodnutí a rozhodování
Ujasnění a příprava
Příprava a plán
Naladění se a předání Universu

II. Univerzální metody
Metoda vypisování
Postup metody vypisování
Probuzení sebelásky
Postup sebelásky
Analýza pro a proti
Postup analýzy

III. Příprava a plánování konkrétních oblastí
Láska a vztahy
Postup, jak si přivolat životního partnera do života
Domov
Postup, jak si vytvořit láskyplný domov
Životní poslání a práce
Postup, jak si vytvořit naplňující práci
Zdraví, aneb zprávy duše skrze mé tělo

IV. Přírodní a vesmírné zákonitosti
Zákon přitažlivosti
Zákon rezonance
Zákon karmy
Zákon zrcadlení
Zákon vlastních zkušeností
Zákon odlivu a přílivu
Zákon udržení řádu
Zákon pomoci
Náhoda?

V. Meditace
Ochrana osobní, nebeská, posílená
Zrušení manipulace
Uzdravení vztahů
Kontakt s vnitřním dítětem
Vytváření a přijímání hojnosti

Vzkaz tvých strážných andělů tobě
Maminka
Tatínek